Těsně po východu Slunce, jsou jeho paprsky zabarvené do ruda a stejně se vybarví i místa kam dopadnou.