Jetřichovice

Nejen v Saském Švýcarsku jsou fotogenická místa, mezi nejfotografovanější části české strany patří krajina okolo Jetřichovic, zejména z vyhlídek. V pozadí je vidět jeden z nejfotografovanějších kopců v Českém Švýcarsku - Růžovský vrch.